مطالب مفید

منهول چیست | عمران پی بنیس
آموزش

منهول چیست

مقدمه در این مقاله به سوالاتی همچون « منهول چیست ؟ معنی کلمه منهول چیست؟ یا کاربرد منهول چیست؟» پاسخ داده می شود. منهول ها

ادامه مطلب »
آموزش

تصفیه فاضلاب چیست؟

تصفیه خانه های شیرابه برای تصفیه شیرابه از محل های دفن زباله استفاده می شود. گزینه های درمانی عبارتند از: تصفیه بیولوژیکی، تصفیه مکانیکی با

ادامه مطلب »
آموزش

تصفیه فاضلاب کشاورزی

بر اساس تحقیقات دانشگاه استنفورد، تشدید کشاورزی از انتشار تا 161 گیگاتن کربن از سال 1961 تا 2005 جلوگیری کرده است. تحقیقات CIMMYT نشان می

ادامه مطلب »
آموزش

مشروب سیلو

WWTP با استفاده از تصفیه خانه های بیولوژیکی ثانویه فاضلاب مزایای زیادی برای جامعه و محیط زیست به ارمغان آورده است. با توجه به زمان

ادامه مطلب »
آموزش

اکسیداسیون چیست

اکسیداسیون نیاز اکسیژن بیوشیمیایی فاضلاب را کاهش می دهد و ممکن است سمیت برخی ناخالصی ها را کاهش دهد. تصفیه ثانویه ترکیبات آلی را از

ادامه مطلب »