خانه  »  call

call

مجوز شرکت عمران پی بنیس

 

 

شرکت عمران پی بنیس برای شرکت فاضلاب و اداره آب و فاضلاب ۱۵۰۰۰ انشعاب و لوله کشی داخلی، ۱۵ کیلومتر خط اصلی فاضلاب، ۳۰۰ عدد ساخت منهول فاضلاب موفق انجام داده است.

تماس با ما

برچسب ها

پست های مشابه

ممکن است این پست ها هم برای شما مفید باشند